Feedbacks hay feedback?

Một độc giả của Tiếng Anh thật dễ dàng có đặt một câu hỏi về cách dùng của từ “feedback” cũng như sự khác nhau giữa “feedbacks” và “feedback”.

Ắt hẳn bạn đã từng một lần nghe hoặc nhìn thấy từ “feedback” rồi đúng không? Đặc biệt là những người đã đi làm và thường xuyên dùng email, thì đây là từ thường xuyên được sử dụng. “Feedback”/ /ˈfiːdbæk/ có nghĩa là “phản hồi, ý kiến”.

Một lỗi mà người học Tiếng Anh hay mắc phải, thậm chí giáo viên, đó là để “feedback” ở dạng số nhiều. Bản thân từ này là một danh từ không đếm được, cho nên “feedbacks” không bao giờ tồn tại. Nếu đồng nghiệp, bạn bè, hay người yêu của bạn dung “feedbacks” trong câu thì họ đã bị sai ngữ pháp rồi đó.

Ví dụ:

– Thank you for your feedback (Cảm ơn vì phản hồi của bạn)

– I have got some feedback on your report. (Tôi có một số phản hồi về bài báo cáo của cậu)

Câu hỏi được đặt ra tiếp theo đó là, nếu người nói muốn nhấn mạnh chỉ có 1 phản hồi hay ý kiến thôi thì phải làm thế nào. Good question! Nếu bạn muốn diễn tả chỉ 1 phản hồi thôi, thì bạn sẽ cần phải thêm cụm từ “a piece of” phía trước “feedback”. Ví dụ:

– Hey Callum, I have a piece of feedback on the plan you made

(Callum à, tớ có một ý kiến liên quan đến kế hoạch mà cậu đã vạch ra)

– What is the most useful piece of feedback you got from your customers?

(Bạn đã từng nhận được lời phản hồi hữu ích nhất nào từ khách hàng?)

Hy vọng câu trả lời của Tiếng Anh thật dễ dàng phần nào hữu ích với các bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể inbox hoặc đặt câu hỏi ở phần comment bên dưới.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *